• Wijnstraat 41B, 6101 AK, Echt

 ZUYDERMARKT

Zuydermarkt brengt op een menselijke manier organisatie & professionals samen. Zuydermarkt heeft door zijn oprichters ruim 25 jaar ervaring in het vinden en contracteren van tijdelijk en vast personeel.

Wij zijn een onafhankelijke partner op het gebied van resources management vraagstukken met een sterke focus op ICT.

Hierbij werken we vanuit de volgende kernwaarden:

  • Transparant
  • Betrokken
  • Betrouwbaar
  • Echt

SNA-keurmerk

Zuydermarkt heeft in 2017 het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk) behaald. Dit keurmerk is ontstaan vanuit een sterke wens tot zelfregulering binnen de sector arbeidsbemiddeling. De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en branche-organisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico's in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt.

Wet DBA 

In samenwerking met een van onze partners hebben wij een, door de belastingdienst goedgekeurde, modelovereenkomst voor contractering van zelfstandigen. Voor specifieke klantsituaties hebben wij nog aangepaste overeenkomsten welke gebaseerd zijn op ons model. Hiermee is Zuydermarkt 100% wet DBA proof.