• Wijnstraat 41B, 6101 AK, Echt

Gemeente Maastricht - Windows 10 Migratie

15/04/2020

Op 9 maart jl. hebben studenten van het VISTA College succesvol ondersteuning geboden aan de medewerkers van de Gemeente Maastricht bij de uitrol en migratie van de Windows 10 werkplekken.

In totaal zijn een dertiental eerstejaars studenten één dag aan de slag gegaan als ‘floorwalkers’ bij de diverse locaties van de Gemeente Maastricht (o.a. theater, museum, sport, stadhuis en Mosae Forum), waarbij ze verschillende taken hebben uitgevoerd.

Zo hielpen de studenten bij het beantwoorden van vragen over de verschillen tussen Windows 7 en Windows 10 op de werkvloer, het rapporteren van incidenten via TopDesk bij de interne Servicedesk en het signaleren van voorkomende problemen en knelpunten bij de uitrol van Windows 10.

Zuydermarkt heeft kennis van en ervaring met het begeleiden en inregelen van soortgelijke trajecten binnen diverse branches.

De studenten hebben een leerzame ervaring opgedaan en voor deze lichting eerstejaars VISTA studenten was het een mooie eerste kennismaking met het bedrijfsleven. VISTA College is dankbaar voor de geboden kans om deze studenten waardevolle kennis en ervaring te laten opdoen. De inzet van studenten werd door de Gemeente Maastricht medewerkers als uitermate positief ervaren en het projectteam is zeer te spreken over het gewenste resultaat. Daarnaast wordt vanuit MVO perspectief het samenbrengen van onderwijs en ondernemerschap zeer gewaardeerd.

Gemeente Maastricht, bedankt voor het gegeven vertrouwen! VISTA College, bedankt voor de goede samenwerking!

Logo