• Wijnstraat 41B, 6101 AK, Echt

Cicero Zorggroep - VISTA College – Zuydermarkt

15/10/2019

Op 16, 17, 23 en 24 september jl. hebben studenten van het VISTA College succesvol ondersteuning geboden aan de medewerkers van Cicero Zorggroep bij de uitrol van MS Office 2016.

In totaal zijn een tiental studenten 4 dagen aan de slag gegaan als ‘floorwalkers’ bij de diverse zorginstellingen/locaties van Cicero Zorggroep in Zuid-Limburg, waarbij ze verschillende taken hebben uitgevoerd.

Zo hielpen de studenten bij het beantwoorden van vragen over de verschillende programma’s van MS Office (Outlook, Excel, Word Power Point), het rapporteren van incidenten via TopDesk bij de Cicero Servicedesk en het signaleren van voorkomende problemen en knelpunten bij de uitrol van MS Office 2016.

Zuydermarkt heeft kennis van en ervaring met het begeleiden en inregelen van soortgelijke trajecten binnen diverse branches. De inzet van VISTA studenten werd door de Cicero medewerkers als uitermate positief ervaren en het projectteam is zeer te spreken over het gewenste resultaat. Daarnaast wordt vanuit MVO perspectief het samenbrengen van onderwijs en ondernemerschap zeer gewaardeerd.

De studenten van VISTA College hebben een leerzame ervaring opgedaan en voor sommige studenten was het een eerste kennismaking met het bedrijfsleven.

Op deze manier heeft Zuydermarkt de drie O's (Onderwijs, Overheid en Ondernemerschap) op een succesvolle manier samengebracht. 

Cicero Zorggroep, bedankt voor het gegeven vertrouwen! VISTA College, bedankt voor de goede samenwerking!

Cicero_Vista